2017. december 10., vasárnap

TGM 2010- videó


Ideje mégegyszer meghallgatni Tamás Gáspár Miklóst 
A radikális baloldalról 2010-ben a Transform! baráti körében:

https://www.youtube.com/watch?v=CKQoaLZNDJY


2017. december 9., szombat

Trump provokál, a palesztin nép veszélyben!Trump, az USA elnöke bejelentette, hogy Izrael állam fővárosaként elismeri Jeruzsálemet, oda áthelyezi nagykövetségét. A döntés az egész palesztin nép legitim felháborodását váltotta ki csakúgy, mint az egész világon mindenkiét, aki a népek önrendelkezésének híve.  
Trump lépését jónéhány politikai vezető «sajnálatosnak» tartja, némelyek pedig úgy vélik, azt «önhatalmúlag» tette.

A leghatalmasabb ország burzsoá kormánya csúcsain is válság mutatkozik, kétségtelen. De Trump provokációja része az USA és szövetségesei (benne Magyarország) általánossá vált háborúinak. Folytatása annak, hogy Észak-Koreát a térképről letörléssel fenyegeti, hogy Szaud-Arábiát támogatja a jemeni népirtásban, hogy Afganisztánt megszállta, hogy közvetlenül beavatkozik Venezuela destabilizációja érdekében, hogy amerikai-izraeli-szaudi fenyegetések érik Libanont és Iránt. Ez a politika követi a Fehér Ház korábbi, demokrata vagy republikánus politikáját azt súlyosbítva: a Közel-Keleten újabb mészárlásokat készít elő. Kifejezi, hogy a termelőeszközök magántulajdonán alapuló rendszer zsákutcába került, és az csak a termelőerők gigantikus pusztítása, a fegyveripar növelése és a háborúk kiterjesztése árán képes túlélni.

A nemzetközi sajtó beszámolt arról, hogy Trump veje, «Jared Kushner január óta száguld ide-oda Jeruzsálem és Riad között, azon dolgozik, hogy a régi álmot megvalósítsa, Izraelhez közelítse az arabokat – legalább az Öböl monarchiáit». Izrael nyíltan együttműködik a reakciós arab rezsimekkel Irán tekintetében, ahogy a hadsereg vezérkari főnöke nyilatkozta egy szaudi újságban.

Az amerikai elnök hiába hiszi azt, hogy a Közel-Keleten a passzátszelet is ő fújja, ismét bizonyítja: a palesztin kérdésnek semmi köze a «zsidókat» és «muzulmánokat» szembeállító vallási konfliktusokhoz. Hiszen az amerikai imperializmus égisze alatt a szaudi vahhabita és a «zsidók nevében» megnyilvánuló cionista vezetők együtt készítik elő, hogy a palesztin nép nyakára tegyék a kést. A következményeek pedig minden népet érintenek a térségben, ideértve a zsidót is.

Trump provokációjának ugyanaz a logikája, mint Palesztina hetven évvel ezelőtti  felosztása, amely a palesztin nép nemzeti jogain átvépve 1947 novemberében az ENSZ az amerikai, brit, francia imperialista hatalmak és a SZU sztálini bürokráciája megegyezése keretében jött létre. Palesztina felosztása vezetett a teokrata cionista állam létrehozásához, amely célja a palesztin népet elűzése, miközben a zsidó lakosság is a gyarmatosító uralom csapdájába került. Mindenféle egyezmény, különösen az Oslo-i (1993) Palesztina felosztásán és Izrael állam elismerésén alapult, s mind csak súlyosbította a palesztinok elnyomását, mészárlását, üldözését, földjétől megfosztását, menekültek millióit elemi demokratikus jogaikból kisemmizte.

Élesen elítéljük az amerikai adminisztráció provokációját, megerősítjuk feltétlen szolidaritásunkat a palesztin néppel földjéért, a békéért és a szabadságért folytatott küzdelmében, abban, hogy joga van nemzetet alkotni, a menekülteknek joguk van visszatérni.

A munkás- és demokratikus szervezeteket arra szólítjuk, hogy tömörüljenek egységbe és mobilizáljanak a palesztin nép védelmében az amerikai imperializmus és kiszolgálói ellen.

A palesztin nép joga, hogy saját maga döntsön sorsáról, hogy alkotmányozó nemzetgyűlés összehívása révén létrehozza a világi és demokratikus palesztin köztársaságot Palesztina teljes területén – egyenlőséget garantálva összes állampolgárának vallásra és származásra tekintet nélkül – fővárosaként Al Qods/Jeruzsálemmel.

2017. dec.8.

(CORQI, szervezőbizottság a IV. Internacionálé rekonstrukciójáért)

2017. december 8., péntek

Vitaest,Gondolkodó AntikváriumVILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!
Anarcho-kommunista vitaestek a Gondolkodó Antikvárium szervezésében
HELYSZÍN: VII. KERÜLET, KIRÁLY U. 43-45., FÖLDSZINT, 35-ÖS KAPUCSENGŐ. A HELYISÉG AZ UDVARON JOBBRA TALÁLHATÓ.
IDŐPONT:
 MINDEN HÓNAP ELSŐ PÉNTEKÉN, 17 ÓRÁTÓL
A VITÁK SZÜNETEIBEN MOZGALMI ANYAGOK TERJESZTÉSE!
- 2018. január 5. Az aktivizmus kérdéséről. A vitaindító szöveget a vita előtt közzétesszük itt!  http://gondolkodo.mypressonline.com/elemek/vita.html


WORKERS OF THE WORLD, UNITE!
Anarcho-communist discussion series organized by Gondolkodó Antikvárium
LOCATION: VII. DISTRICT, KIRÁLY UTCA 43-45, GROUND FLOOR, ON THE RIGHT SIDE OF THE INNER COURT . TYPE 35 ON THE DOOR-BELL.
DATE AND TIME:
 ON THE FIRST FRIDAY OF EVERY MONTH, FROM 5 P.M.
DURING THE PAUSES, DISTRIBUTION OF CLASSIST PUBLICATIONS!
- 5th of January, 2018. About the question of activism. The introductory text will be published here before the event!

2017. december 3., vasárnap

Beszélgetés.... Gondolkodó AntikváriumSzikra rádió, bemutatkozik a "Gondolkodó Autonóm Antikvárium":

https://soundcloud.com/szikraradio/interju-021217-gondolkodo

Németország: megbüntetett munkanélküli... mert az utcán koldult


A 12 éve munkanélküli férfi járadékát felére csökkentették, mert kéregetésen kapták. Németországban a munkanélküli járadék és a koldulás között választani kell.
Egy dortmundi lakos alacsony jövedelmét akarta ilyen módon kompenzálni, de rajtakapták és járandóságát büntetésül a felére, 300 euróra csökkentették. Az indoklás? A kéregetést "magánadományok gyűjtésének" számítják és (nem vicc!), mint valódi munkát tartják számon a német hatóságok.

France 2 riportjában Michael Hansen, aki 12 éve nem talál munkát, elmeséli, hogy megélhetése biztosítására koldulnia kell. Michael mindössze 760 eurót kap havonta, amely elégtelen ahhoz, hogy feleségével megéljen. Egy nap, amikor éppen megint kéregetett, a Jobcenter (munkaügyi központ) alkalmazottjával találta magát szembe. Néhány nap múlva megkapta a határozatot, miszerint felére csökkentik jövedelmét, mert az utcán magánadományokra pályázik.  

És ez nem egy rossz tréfa. A Jobcenter cinikusan, de pontosan ki is számította, szerinte naponta átlagosan 10 euróval lehet kalkulálni, így jön ki a 300 eurós csökkentés.  

"Azt is akarják, hogy számlát adjak, és hivatalosan deklaráljam «foglalkozásomat»", mondta Michael a riportban.

A "Le Monde" is beszámol az esetről, itt Juliane Meuter ügyvéd maggyarázza az ügy abszurditását.

A német adminisztráció azonban nem hátrál, ellenkezőleg. A Jobcenter ismételten követelte Michael Hansentől, hoogy tételesen mutassa ki "jövedelmét" és a következő 12 hónapra készítsen bevételi tervet. S hogy még elegánsabb legyen a dolog, behívta irodájába annak megállapítására, kliense tevékenysége megfelel-e a «vállalkozás» kritériumainak. Mivel Michael a teljes járadékát elveszítheti ha folytatja a koldulást...

Olyan boldog, békés karácsonyi hangulat, igaz?


M.C.

2017. november 27., hétfő

Belgium: nyugdíjához minden dolgozó megveheti tanulmányi éveit


27/11/17 
Forrás: Belga
2017 dec. 1-től minden dolgozó megveheti tanulmányi idejét avégett, hogy azokat beszámítsák öregségi nyugdíjába.  Az ára «átalányban» tanulmányi évenként bruttó 1500 euró, egyetlen végzettség, egyetlen diploma számít és az évismétlések nem.

Daniel Bacquelaine, a nyugdíjminisztérium szóvivője © BELGA
Ez a fajta jóváírás – eddig – csak a tisztviselői kategóriára volt alkalmazható (rájuk ingyenesen), ezután viszont minden bérből élőre, munkavállalóra a közszférában vagy vállalkozóra.
Az átalány jelenleg évenként 1.500 euró, a jövőben indexálva lesz (azaz: emelkedik). Aki ezt az opciót választja, annak a kifizetett évek arányában az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati ideje növekszik.
Konkrétan ez annyit jelent, hogy a bruttó nyugdíj (Belgiumban a nyugdíj is adózik) egyedülálló esetén évente 266,66 euróval, az azonos háztartásban élő nyugdíjaspár esetén 333,33 euróval nő. A tisztviselők esetében jövedelmüktől függ a többletnyugdíj: "Akik évi bruttó 48.000 eurót keresnek, azok nyugdíja évi bruttó 833 eur-val növekszik minden megvásárolt esztendővel", illusztrálja Daniel Bacquelaine a minisztérium szóvivője. (A tisztviselők kaptak egy laufot, aki 2018 márc. 1-ig nyugdíjba megy, arra még nem érvényes az új törvény).
Ahogyan az összes tagállamban, Belgiumban is megsokszorozódtak a szerzett jogok, benne a nyugdíj elleni támadások (korhatár emelése 67 évre, annak GDP-növekedéshez kötése, stb.). A megszorítàsok pestisjárványa nem csihad  ...

2017. november 23., csütörtök

Katalónia: és most?
A La Tribune des travailleurs utolsó számában 3 katalán aktivistának adja a szót, akik 6 hete járják azokat a dolgozói és ativista köröket, amelyek a köztásaság melletti harcban kötelezték el magukat.  

Egyik, a «köztársasági védelmére alakult bizottság» tagja: «A látszólagos nyugalom ellenére az emberek aktívak maradtak: védelmi bizottságaink dolgoznak, sokat konzultálunk, győzködjük a vezetőket, hogy ne adjuk fel, ha a szabadságot választottuk. Hiába állítja a spanyol sajtó, hogy mindennek vége, ez nem így van. (…) A bebörtönzöttek családtagjai rendszeresen hírekkel és üzenetekkel szolgálnak, azt kérik, hogy folytassuk a küzdelmet, maradjunk állva, ahogy eddig. Az átélt nyomás hatására bizonyos függetlenségi  sorokban van visszavonulás. (…), de eddig az akciótervekben, amelyekre töbséggel szavaztunk, nincs változás. A 3 fő szerveződés, a Junts per Catalunya, az ERC a CUP köntörfalazás nélkül folytatja a köztársaság és a legitim kormánynak védelmét. Köszönjük a mellettünk kiállást, a győzelem a miénk lesz!»

A CUP tagja, a CDG aktivistája, önkormányzati képviselő: «A nagyrészben a CDR szervezte népszavazás eredménye arra kötelezte a kormányt, hogy lépést tegyen előre, a köztársaság kikiáltását. De a (katalán) kormánynak nem volt eszköze a köztársaság kiépítésére és a konfrontáció megszüntetésére. A CDR cselekedett az utcákon, a sztrájkokban és az ország okt. 3-i blokkolásában. (…). A dec. 21-i illegitim és kikényszerített választásokban a függetlenségi erők saját politikai programjukat mutatják be (…). A célunk, hogy összesen meghaladjuk az 50 %-ot, hogy igazoljuk a népszavazás eredményét. (…) De még egy többséggel is nehéz lesz szembenézni a helyzettel, mert úgy tűnik, hogy egy új projekt kezd teret nyerni, a spanyol álllammal együttesen rendezendő újabb referendum. Zsákuta, mert nem lehetséges paktumot kötni. Azt gondolom, az ideális forgatókönyv a többséggel megerősített függetlenség, a köztársaság alkotmányos megalapozása és a népességünk megszervezése. A függetlenségi erőknek van egy nem forradalmi része is, amely reméli, hogy Európa elismeri, beavatkozik, megakadályozza a spanyol kormánnyal ütközést. Nem valószínű.»


Egy másik, a «köztársasági védelmére alakult bizottság» tagja: «Szerintem a nov. 11-i Mi vagyunk a köztársaság-tüntetés újabb bizonyíték arra, hogy a katalán nép akarata egységes a spanyol kormány igazságtalan, antidemokratikus és önkényes döntéseivel szemben. (…). A spanyol kormánynak ugyanúgy szándékában álll, hogy eltüntesse gondolatainkat, jogainkat, kultúránkat, nyelvünket, ilyen jellegű intézkedéseket foganatosítanak. Ugyanazt a politikát folytatják, próbálkoznak a megfélemlítéssel, a nem egyformán gondolkodó katalánok megosztásával. Eddig jó volt a viszony a köztársasági hívek és spanyol államban maradni akarók között, egymást tiszteletben tartottuk (…). Hosszú utat kell bejárnunk, nagy bátorság és kitartás kell ahhoz, hogy szabadok legyünk, valódi köztársaságunk legyen. Nagy szükségünk van a nemzetközi szolidaritásra ezzel a hazug, fasiszta, korrupt spanyol állammal szemben. Köszönjük, hogy mellettünk álltok!»